Вітаю Вас Гість | RSS              Головна Конкурс на керівника ЗЗСО Реєстрація Вхід
Меню сайту

План роботи відділу
План роботи відділу на тиждень

План роботи відділу на рік

Методичні видання


Сайти ЗНЗ району

http://zholobne-zosh.zt.sch.in.ua/


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Форма входу

Підписка на новини


Підписатись на новини відділу освіти

Отримуйте всі актуальні новини на ваш e-mail
ПОЛОЖЕННЯ

про конкурс на посаду керівника

 комунального закладу загальної середньої освіти

Новоград-Волинського району

 

1. Це положення  визначає загальні засади проведення конкурсу на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Новоград-Волинського району (далі – заклад освіти).

 

2.  Конкурс складається з етапів:

 • прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу   конкурсної комісії;
 • оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;
 • прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;
 • перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;
 • допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;
 • ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;
 • проведення конкурсного відбору;
 • визначення переможця конкурсу;
 • оприлюднення результатів конкурсу.

 

3. Рішення про проведення конкурсу приймає відділ освіти райдержадміністрації:

 • одночасно з прийняттям рішення про утворення нового закладу загальної середньої освіти;
 • не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору (контракту), укладеного з керівником закладу загальної середньої освіти;
 • упродовж десяти робочих днів з дня дострокового припинення (прийняття рішення про дострокове припинення) договору, укладеного з керівником відповідного закладу загальної середньої освіти, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.

 

4. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на веб-сайті районної державної адміністрації або відділу освіти райдержадміністрації, та веб-сайті закладу освіти (у разі його наявності) наступного робочого дня з дня прийняття рішення про проведення конкурсу та має містити:

 • найменування і місцезнаходження закладу;
 • найменування посади та умови оплати праці;
 • кваліфікаційні вимоги до керівника закладу відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту»;
 • вичерпний перелік, кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі;
 • дату та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість;
 • прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі.

5. Для проведення конкурсу районна державна адміністрація затверджує персональний склад конкурсної комісії з рівною кількістю представників кожної із сторін:

-   засновника (у т.ч. із числа депутатів районної ради)

-   трудового колективу;

-   громадського об’єднання батьків учнів закладу загальної середньої освіти;

-  громадського об’єднання керівників закладів загальної середньої освіти району.  Загальна чисельність членів конкурсної комісії становить від 4 до 16 осіб.

До участі у роботі комісії з правом дорадчого голосу можуть залучатися представники громадських об’єднань та експерти у сфері загальної середньої освіти.

Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин від її затвердженого складу. Конкурсна комісія приймає рішення більшістю від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформлюються протоколами, які підписуються усіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюються на веб-сайті райдержадміністрації або відділу освіти райдержадміністрації впродовж одного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії.

Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості. Не допускається будь-яке втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу, зокрема з боку засновника, його представників.

 

6. Для участі у конкурсі подають такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 • копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);
 • копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;
 • довідку про відсутність судимості;
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Визначені у цьому пункті документи подають особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк, що може становити від 20 до 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

 

7. Упродовж п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:

 • перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам;
 • приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання;
 • оприлюднює на веб-сайті райдержадміністрації або відділу освіти райдержадміністрації перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі (далі - кандидати).

 

8. Відділ освіти райдержадміністрації зобов’язаний організувати та забезпечити ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування не пізніше 5 робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.

9. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

 

Конкурс відбувається у 3 етапи:

І. Перевірка знань законодавства з питань загальної середньої освіти (письмово). Кількість питань – 10, які вибираються комісією шляхом жеребкування із визначеного даним положенням переліку. Кожна відповідь оцінюється шкалою від 0 до 2 балів. Тривалість іспиту – 60 хвилин.

ІІ. Вирішення запропонованого комісією ситуаційного завдання, яке вибирається шляхом жеребкування із визначеного даним положенням переліку (письмово). Відповідь оцінюється шкалою від 0 до 5 балів. Тривалість іспиту – 20 хвилин.

ІІІ. Відкрита презентація плану розвитку закладу загальної середньої освіти (до 10 хвилин). Презентація оцінюється шкалою від 0 до 5 балів.

 

Порядок проведення етапів конкурсу визначається конкурсною комісією.

 

Перелік питань на перевірку знань законодавства з питань загальної середньої освіти:

 

№ з/п

зміст

1.

Мета нової української школи (НУШ).

2.

Структура НУШ.

3.

Право на освіту в Україні.

4.

Забезпечення права на безоплатну освіту в Україні.

5.

Мова освіти в Україні.

6.

Форми здобуття освіти.

7.

Організація освіти осіб з особливими освітніми  потребами.

8.

Управління закладом освіти.

9.

Повноваження керівника закладу освіти.

10.

Організація харчування у ЗЗСО.

11.

Колегіальні органи управління і самоврядування ЗЗСО.

12.

Прозорість і відкритість ЗЗСО.

13.

 Завдання та обов’язки керівника ЗЗСО.

14.

Права і відповідальність керівника ЗЗСО.

15.

Академічна доброчесність у ЗЗСО.

16.

Державні гарантії здобувачам освіти.

17.

Державні гарантії педагогічним працівникам.

18.

Організація роботи з охорони праці у ЗЗСО.

19.

Види інструктажів з охорони праці і структура інструкції з охорони праці.

20.

Організація атестації педагогічних працівників у закладі освіти.

21.

Сертифікація педагогічного працівника.

22.

Права та обов’язки здобувачів освіти.

23.

Права і обов’язки педагогічних працівників у НУШ.

24.

Штатний розпис ЗЗСО.

25.

Тарифікація педагогічних працівників.

26.

Освітня програма ЗЗСО.

27.

Державні стандарти загальної середньої освіти.

28

Моніторинг якості освіти.

29.

Форми здобуття освіти.

30.

Повна загальна середня освіта.

 

Перелік ситуаційних завдань:

№ з/п

зміст

1.

Учень не відвідує школу впродовж 12 днів без поважних причин. Ваші дії.

2.

У Вас в установі виникла вакансія на посаду вчителя. Схематично створіть алгоритм ваших дій. Підготувати проект кадрового  наказу.

3.

У робочий час Ви виявили, що працівник закладу на підпитку. Ваші дії. Скласти проект акту.

4.

Педагога потрібно направити на курсову перепідготовку. Ваші дії. Підготувати проект наказу.

5.

Під час перерви учні вчинили бійку. Ваші дії.

6.

Вам необхідно провести позачергові батьківські збори. Вкажіть алгоритм дій щодо їх організації.

7.

На уроці фізичної культури здобувач освіти отримав травму руки. Ваші дії.

8.

Підчас попереднього розподілу педагогічного навантаження вчитель не погоджується із наявною кількістю годин. Ваші дії.

9.

Спонсори подарували школі музичний центр. Ваші дії щодо дотримання чинного законодавства з даного питання.

10.

Батьки дитини з особливими потребами звернулися до школи щодо подальшого здобуття освіти. Який алгоритм дій директора щодо вирішення даного питання?

 

У разі потреби комісія має право внести зміни або доповнення до переліку питань і ситуаційних завдань.

 

10. Відділ освіти райдержадміністрації зобов’язаний забезпечити відеофіксацію та, за можливості, відеотрансляцію конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на своєму веб-сайті відеозапису впродовж одного робочого дня з дня його проведення.

Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

 

11. Конкурсна комісія упродовж двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся, та оприлюднює результати конкурсу на веб-сайті райдержадміністрації або відділу освіти райдержадміністрації.

 

12. Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:

 • відсутні заяви про участь у конкурсі;
 • до участі у конкурсі не допущено жодного кандидата;
 • жодного з кандидатів не визначено переможцем конкурсу.

 

У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний конкурс.

 

13. Протягом трьох робочих днів з дня визначення переможця конкурсу відділ освіти райдержадміністрації призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір.

 

14. Це положення оприлюднюється на веб-сайтах районної державної адміністрації або відділу освіти райдержадміністрації

 

Пошук

Календар
«  Квітень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Оголошення!


Новини по категоріях
Оголошення [869]
Семінари [169]
Інформатика [9]
Математика [12]
Фізика [14]
Хімія та біологія [23]
Позашкільна робота [246]
Дошкільна освіта [46]
Бібліотека [31]
Спорт [184]
Трудове навчання [12]
Навчально-виховна робота [61]
Українська мова та література [55]
Музичне мистецтво [3]
Початкові класи [38]
Географія, економіка [11]
Історія, правознавство [22]
Вітання [163]
Атестація шкіл та ДНЗ [18]


Перекладач сайту


Корисні сайти
 
 
 
 
 
 
 
 
 


  


Відділ освіти Новоград-Волинської районної державної адміністрації ©2009-2024


Адміністратор сайту - Ткачук Максим Анатолійович
Хостинг від uCoz
Вгору